Vorige week donderdag werden Kamervragen over handhaving van de wet DBA beantwoord door de minister Van Gennip en donderdag 30 juni debatteert de Commissie SZW over het zzp-dossier. In aanloop hier naartoe heeft ZiPconomy het rapport ‘Werknemer, tenzij… 8 varianten voor de vervanging van de wet DBA’ gepubliceerd.

Een helder overzicht van alle verschillende voorstellen die de afgelopen jaren zijn gedaan om de wet DBA te vervangen. Nog belangrijker: de voor- en nadelen én consequenties voor zelfstandigen en opdrachtgevers worden nader uitgewerkt. Door deze inzichten te combineren met de juiste feiten en cijfers over zelfstandigen kan men in politiek Den Haag tot een weloverwogen besluit komen.

Houd rekening met arbeidsmarktsituatie

Twee uitgewerkte varianten, het voorstel van de Commissie Borstlap en de ABC-test uit Californië, hebben zware impact op de vrijheid van zelfstandigen en opdrachtgevers. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het van belang deze gevolgen niet te onderschatten. Werk- en opdrachtgevers schreeuwen om talent en trekken alles uit de kast om de huidige populatie te behouden.

Dat er duidelijke regels en kaders moeten komen wanneer iemand ingehuurd mag worden als zelfstandige, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarentegen zijn té rigide regels niet gewenst, omdat de praktijk laat zien dat de contractvorm steeds minder bepalend wordt. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met wet- en regelgeving omtrent werk en werkenden niet te veel te beperken in hun keuzemogelijkheid.

Belgische model goed alternatief

In het rapport wordt ook het Belgische model met de Arbeidsrelatiewet belicht. In België wordt de problematiek rondom schijnzelfstandigheid effectief bestreden door (1) een duidelijke set aan criteria te hanteren of iemand als zelfstandige een opdracht uit mag voeren, (2) meer naar de aspecten van het ondernemerschap te kijken en (3) strengere regels te hanteren in sectoren waar het risico op onderbetaling of kwetsbare werkenden groot is. Die combinatie van factoren werkt goed in België, daarom is het interessant om te onderzoeken of we in Nederland de positieve aspecten over kunnen nemen en de minder goede kunnen verbeteren.

En nu?

Vooralsnog is het niet duidelijk wat de volgende stap gaat zijn van minister Van Gennip. Voor de zomer gaat er een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket. Tot slot komt er voor het debat op 30 juni nog een reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven nauw in contact met Kamerleden en beleidsmedewerkers.

Het rapport ‘Werknemer tenzij… 8 varianten voor de vervangingen van de wet DBA is te downloaden op de website van ZiPconomy.