Certificeringen

Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze dienstverlening te waarborgen beschikken onze merken over verschillende certificeringen van onafhankelijke instanties.

ISO 14001

Alle merken van HeadFirst Group zijn ISO 14001-gecertificeerd. Binnen HeadFirst Group hebben wij een milieumanagementsysteem ingevoerd dat voldoet aan de internationaal geldende norm. Hier hebben wij ons milieubeleid op vastgesteld.

ISO 9001

Alle merken van HeadFirst Group zijn ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Doordat heel HeadFirst Group ISO 9001 als kwaliteitssysteem heeft geïmplementeerd zijn klanten, partners, leveranciers en zelfstandig professionals verzekerd van continue kwaliteitsverbetering.

Great place to work

Het medewerkersonderzoek richt zich op vijf dimensies: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. De Trust Index™ maakt ontastbare thema’s als vertrouwen en werkplezier tastbaar aan de hand van data.


Wanneer je meer wil weten over ons beleid betreft kwaliteit, milieu en certificeringen kan je ons kwaliteits- en milieubeleid opvragen bij Quality@headfirst.nl

Alle regels voor informatiebeveiliging zijn beschreven in het security handboek, voor vragen kun je terecht bij security@headfirst.nl of lees hier het security policy.