Het ziekteverzuim onder personeel van bedrijven en overheid lag nog nooit zo hoog als in het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na griep of verkoudheid worden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het meest genoemd. In het geval dat een zzp’er om deze reden uitvalt, krijgt hij/zij geen uitkering, mits er zelf een regeling voor getroffen is.

Van alle zzp’ers in Nederland heeft ruim een derde geen voorziening getroffen voor arbeidsongeschiktheid, wat neerkomt op meer dan 400.000 zelfstandigen. Sinds 2019 is dat aantal met 3 procent gedaald naar 37 procent.

Zzp’ers willen wel, maar hebben niets

Een deel van de zzp’ers kiest er bewust voor geen voorziening te treffen voor arbeidsongeschiktheid, zo is op te maken uit de meest recente Zelfstandigen Enquête Arbeid (2021) van het CBS. Bijvoorbeeld omdat ze het financiële risico zelf kunnen dragen (25,9 procent) en/of kunnen vertrouwen op het inkomen van een partner (20,5 procent). Toch is er een groot deel dat wel een voorziening wil treffen, maar de kosten niet vindt opwegen tegen de baten (46,6 procent) en/of het simpelweg niet kunnen betalen (30,7 procent).

Nog openstaande behoefte

Begin 2022 sloegen we met platform Select de handen ineen met insurtech Alicia. Zij biedt embedded oplossingen die met behulp van API’s geïntegreerd beschikbaar wordt gesteld via aangesloten platformen. In samenwerking met hen en crowdsurance specialist Tulpenfonds hebben we een toegankelijk en collectief product ontwikkeld voor arbeidsongeschiktheid, als alternatief op een individuele verzekering. Een laagdrempelige oplossing, genaamd Select iCommunity Crowdsurance (SiCC), die met één klik af te nemen is in Select.

Dit vernieuwde product voorkomt dat professionals voor een verrassing in de vorm van een variabele bijdrage komen te staan. Verder geeft de e-wallet altijd inzicht in de uitkering waar de zelfstandige recht op heeft. Hiermee sluit het perfect aan op onze overtuiging dat modern werk niet haaks hoeft te staan op goede voorzieningen voor zelfstandigen.

Over SiCC

SiCC – een knipoog naar sick – is een voorziening op basis van een schenkkring. Het gaat om een netto-uitkering voor maximaal twee jaar, aansluitend op de behoefte van professionals om een betaalbare, flexibele oplossing te hebben die niet uitkeert tot pensioenleeftijd, maar voor een gekaderde periode. Het product is onderdeel van het totale pakket aan diensten voor ondernemers dat HeadFirst Group al jaren aanbiedt, inclusief voordelen als versnelde betaling van facturen, diverse verzekeringen en onbeperkt online leren in de opleidingsomgeving Select Academy.