Kunnen PVV, VVD en NSC elkaar de hand schudden in toekomstige arbeidsmarkt onderhandelingen?

Het is overduidelijk welke partijen zich als winnaar mogen bekronen en welke partijen ‘bescheidenheid past’ na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingen hebben gezorgd voor een stevige verschuiving in het politieke landschap. Als we een blik werpen op PVV, VVD en NSC, wat vinden deze partijen dan eigenlijk van de arbeidsmarkt? Dat zocht ZiPconomy uit.

NSC is redelijk uitgesproken en vindt dat het rapport van de Commissie Borstlap leidend moet zijn bij toekomstige hervormingen van de arbeidsmarkt. Zo wil NSC dat het ontslagrecht hervormd wordt en dat de loondoorbetaling bij ziekte voor het MKB wordt verkort naar één jaar. De VVD zal daar zeker in meegaan, maar de PVV is net als SP en GroenLinks/PvdA daar juist geen voorstander van. Ook wil NSC dat uitzendwerk beperkt wordt tot 26 weken, terwijl de VVD en PVV juist tegen deze limiet stemden. Wie doet er water bij de wijn?’

Toekomst van het zzp-dossier

Als we kijken naar de plannen ten aanzien van het zzp-dossier, dan zien we direct een duidelijke overlap: alle drie de partijen zijn geen fan van het conceptwetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Wat willen zij dan wel?

De PVV is niet echt uitgesproken over het zzp-dossier met hun statement ‘zzp’ers dienen geen onnodige extra regels of verplichtingen te hebben’. VVD heeft het standpunt dat de beoordeling van de individuele zelfstandig ondernemer centraal moet staan, bijvoorbeeld door ondernemerscriteria bij wet vast te leggen. NSC vindt niet dat de persoon, maar de opdracht beoordeeld moet worden. Duurt deze te lang, voor veel uren in de week of is het laag betaald, dan zou die opdracht niet door een zzp’er gedaan moeten worden.

Het migratiebeleid als discussiepunt

Ook arbeidsmigratie is een heet hangijzer in politiek Den Haag. De drie partijen lijken het eens met elkaar dat er ‘een rem op migratie’ zou moeten komen. Maar hoe en voor welke doelgroepen precies, daar zien we nog wel wat verschillen.

PVV wil tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten binnen de EU invoeren, iets wat nu alleen geldt voor arbeidsmigranten van buiten de EU, en beperking van studiemigratie. Ook NSC wil een forse beperking van het aantal arbeids- en kennismigranten, maar wil eerst ‘onderzoeken’ hoe daar meer grip op te krijgen is. De instroom van expats wil de NSC verminderen, onder andere door hun fiscale voordelen te verminderen.

VVD is stevig van toon als het gaat om asiel, maar minder uitgesproken als het gaat om arbeidsmigratie van binnen de EU, aangezien arbeidsmigranten op een krappe arbeidsmarkt cruciaal zijn voor het draaiende houden van een aantal economische sectoren. Wel vindt ze dat de eisen voor de arbeidsmigrant van buiten de EU moeten worden aangescherpt en is voor stimulering en versnelling van terugkeer.

Hoe nu verder?

Het is wat hypothetisch en kijken in een glazen bol, maar mochten VVD en NSC uiteindelijk aanschuiven bij Geert Wilders aan de formatietafel, dan lijken de verschillen met betrekking tot de arbeidsmarkt overbrugbaar. Onderwerpen als ‘de democratische rechtsstaat’ en ‘militaire steun aan Oekraïne’ zullen hoger op de agenda staan. In een land van minderheden, coalities smeden en compromissen sluiten, zal je vroeg of laat toch echt over je eigen schaduw heen moeten stappen.

Meer weten over de verkiezingsuitslag en invloed op de arbeidsmarkt? Hier vind je de betreffende ZiPtalk aflevering van ZiPconomy.