De economische en maatschappelijke waarde van zelfstandig professionals

Er zijn in Nederland zo’n 110 duizend hoogopgeleide zelfstandig professionals, die gezamenlijk een maatschappelijke meerwaarde van 4,4 miljard euro per jaar opleveren. Om de maatschappelijke kosten en baten van deze specifieke doelgroep in kaart te brengen, heeft SEO Economisch Onderzoek in opdracht onafhankelijk onderzoek gedaan en uitgebracht in een rapport. 

Download rapport

Bron: CBS (2023) en ZEA (2023), bewerkingen SEO Economisch Onderzoek (2023)

Beleidsdiscussie rondom inhuur van zelfstandigen

We vinden het belangrijk dat de maatschappelijke en economische waarde van zelfstandig professionals wordt meegewogen in de beleidsdiscussie rondom de inhuur van zelfstandigen. Inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van deze specifieke doelgroep ontbreekt echter. Dit onderzoek geeft hier invulling aan en zorgt op basis van feiten en cijfers voor een helder overzicht. Lees hier het gehele persbericht.

Alternatieven van het zp-schap

Dit onderzoek brengt door middel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) de maatschappelijke waarde van zelfstandig professionals in kaart en laat zien bij welke partijen de maatschappelijke kosten en baten van zp’ers terechtkomen. Hierbij is de huidige situatie op de arbeidsmarkt (het beleidsalternatief) vergeleken met een denkbeeldige situatie op de arbeidsmarkt waarin zp’ers al dan niet in een alternatieve arbeidsvorm werkzaam zijn (het nulalternatief).

Het nulalternatief (n = 110.000)
Bron: Eigen enquête en CBS StatLine, bewerkingen SEO Economisch Onderzoek (2023)

De economische en maatschappelijke effecten

De belangrijkste economische effecten van het zp-schap zijn een hogere arbeidsvraag en -deelname als gevolg van de extra mogelijkheden die deze vorm van specialistische en tijdelijke arbeid biedt voor opdrachtgevers en voor zp’ers. Daarnaast zijn zp’ers gemiddeld productiever dan reguliere werknemers en gedetacheerden (wat tot uitdrukking komt in de verschillen in arbeidskosten per uur), omdat zij alleen binnen specifieke opdrachten worden ingezet en zich daarbij volledig en herhaaldelijk kunnen toespitsen op hun expertise.

Per saldo bedraagt de extra maatschappelijke waarde van zelfstandig professionals circa 4,4 miljard euro per jaar. Deze maatschappelijke meerwaarde komt voornamelijk voort uit de extra productie, winst en inkomen als gevolg van een hogere arbeidsvraag onder opdrachtgevers en een hogere arbeidsdeelname en -productiviteit onder zelfstandig professionals in vergelijking met een situatie zonder het zp-schap.

Het totaaloverzicht van de jaarlijkse maatschappelijke kosten en baten van zelfstandig professionals (het beleidsalternatief) ten opzichte van een situatie zonder het zp-schap (het nulalternatief). Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Partner

Download rapport

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.