Het afgelopen jaar is er één die de geschiedenisboeken in zal gaan door de wereldwijde impact van het coronavirus. Bedrijven sloten hun kantoren, de treinen waren nog nooit zo rustig en de arbeidsmarkt veranderde. Het virus eiste aanpassingsvermogen van iedereen en het zette mensen aan het denken. Zo ook onze CEO, Han Kolff. Want in dit nieuwe jaar waar mensen wereldwijd worden gevaccineerd voor COVID-19 zal de wereld er weer anders uit komen te zien. Hoe zal de arbeidsmarkt in 2021 bijvoorbeeld veranderen? Kolff deelt zijn voorspellingen.

Impact COVID-19 op externe inhuur

“De impact van corona op de inhuurmarkt voor kennisintensieve functies in 2020 is beperkt gebleven,” vertelt Kolff. “Vanzelfsprekend zagen we in het beginsel een terugslag in nieuwe inhuuraanvragen en gewerkte uren. Gelukkig zette de positieve trend zich vanaf mei voorzichtig in. Ook het aantal professionals waarvan de opdracht concreet beëindigd is, is zeer beperkt gebleven. Drie redenen liggen hieraan ten grondslag; 1) hoogopgeleide kenniswerkers kunnen werkzaamheden bij opdrachtgevers grotendeels op afstand uitvoeren, 2) zij zijn vaak werkzaam in bedrijfskritische processen van organisaties, met als resultaat dat deze projecten gewoon doorliepen en 3) overheidsorganisaties maken veel gebruik van externe professionals, zij bleken ten tijde van de coronacrisis een stabiele inhuurder.”

Ook voor ‘vast’, wordt dit beeld ondersteunt door cijfers van het CBS. Eind 2019 werd een recordstand bereikt van 286 duizend openstaande vacatures. Als gevolg van de coronacrisis ontstond een daling van 30 procent, waardoor het aantal terugliep met 86 duizend. Toch liep eind september het aantal openstaande vacatures weer op tot 216 duizend. Dit is naar verwachting nog verder gestegen in het laatste kwartaal van 2020 en zal nog verder stijgen in 2021.

Voorspelling voor 2021

“Corona stuwt de flexibilisering van de arbeidsmarkt in 2021, voortkomend uit de verder stijgende behoefte bij organisaties om mee te bewegen met de markt, de noodzaak tot grip op inhuur en een nieuwe boost in digitalisering”, vertelt Kolff. Deze drie oorzaken licht hij als volgt toe:

 

  • Door de kosten van personeel te laten meebewegen met projecten, bedrijfsdrukte, de markt en de economie is het mogelijk om kost efficiënter te werken. Daarnaast is onder professionals de drang naar flexibel werken onverminderd groot. Het zelf kunnen bepalen van werktijd, werkdagen, opdrachten en tarief is voor velen nog steeds aantrekkelijk. Met de snel krimpende levensduur van vaardigheden en het komen en gaan van veel banen, vergroten professionals hun inzetbaarheid aanzienlijk door voor verschillende opdrachten en bedrijven te werken en zichzelf on the job op te leiden voor de volgende klus.
  • Organisaties die grip hebben op hun externe inhuur weten precies wie op welke plek in de organisatie wordt ingehuurd en waarom. Organisaties die dat beeld niet hadden bij aanvang van de coronacrisis bleken minder goed in staat mee te bewegen met de marktontwikkelingen.
  • Locatie gebonden werk is een risicofactor gebleken. Tijdens de crisis veranderde het werk zoals we dat voorheen kenden naar massaal thuiswerken, wat de noodzaak om te automatiseren – helaas pijnlijk – duidelijk maakte. Dit geeft een nieuwe boost aan de digitaliseringsdrang van organisaties. Hieruit komt meer vraag naar online- en IT-specialisten voort, die relatief vaak op basis van een flexibele arbeidsrelatie werken.

Kolff stelt dat dienstverleners die op deze behoeftes in kunnen spelen met relevante datagedreven services en een goede balans tussen tech (digitalisering van processen) en touch (persoonlijk contact, goed advies), de winnaars van het jaar worden.

Tot slot spreekt Kolff zijn vertrouwen uit dat “het nieuw te vormen kabinet in 2021 de ambitie toont de arbeidsmarktwetgeving – met de Wet DBA uiteraard als heet hangijzer – af te willen stemmen op de wens tot flexibiliteit van opdrachtgevers en professionals, natuurlijk met voldoende sociale zekerheid voor eenieder die dat wenst.”