Gespecialiseerde en hoogopgeleide zzp’ers zorgen voor maatschappelijke meerwaarde van 4,4 miljard euro per jaar

Nieuw onderzoek biedt inzicht in werkelijke kosten en baten van zelfstandig professionals

Nieuw onderzoek biedt inzicht in de werkelijke waarde van de totale productie voor de Nederlandse economie van hoogopgeleide zzp’ers, werkzaam voor veelal grote opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening (zp’ers). Deze bedraagt 17,3 miljard euro per jaar voor de huidige populatie van 110.000 zelfstandig professionals. Hoewel de maatschappelijke positie van zzp’ers regelmatig onder vuur ligt, maakt het rapport ‘De economische en maatschappelijke waarde van zelfstandig professionals’ - dat SEO heeft verricht in opdracht van HR tech dienstverlener HeadFirst Group - duidelijk welke bijdrage deze groep werkenden heeft voor de maatschappij. Zo blijkt dat zij onderaan de streep voor extra opbrengsten ter waarde van maar liefst 4,4 miljard euro zorgen. Deze kennis kan bijdragen aan betere regelgeving in de toekomst, en belemmerend beleid voorkomen.

“In ons onderzoek maken we inzichtelijk welke betekenis zelfstandig professionals hebben voor onze samenleving en economie. Deze blijkt onmiskenbaar, aangezien de bijdrage aan de economie een waarde van euro per jaar heeft. Zonder hun inzet zou een deel van deze productie niet meer plaatsvinden of naar het buitenland worden verplaatst. Dat zou ten koste gaan van talrijke arbeidsplaatsen en leiden tot een groot verlies aan kennis. Dat is iets wat we ons, met de huidige krapte, niet kunnen veroorloven”, zegt Marion van Happen, CEO van HeadFirst Group. “Zzp’ers zijn meer dan ooit nodig in een tijd waarin de arbeidsmarkt schreeuwt om gekwalificeerd personeel. Zo zijn specialisten in verschillende sectoren cruciaal, om de transities waarvoor onze samenleving staat te doen slagen. Dit geldt voor álle werkenden - ongeacht de contractvorm. Helaas bestaan er nog veel misvattingen over de hoogopgeleide zzp-populatie. Zo wordt ten onrechte aangenomen dat zij de samenleving meer kosten dan opleveren. Het rapport laat zien dat de werkelijke en grote waarde van zelfstandig professionals voor de economie en onze samenleving niet onderschat kan worden.”

De maatschappelijke kosten en baten
De maatschappelijke kosten en baten van zelfstandig professionals komen volgens het onderzoek uit op een positief saldo van maar liefst 4,4 miljard euro per jaar. Dit positieve saldo is voornamelijk het resultaat van de extra productie en winst die gerealiseerd worden door de inzet van de huidige populatie van 110.000 zelfstandig professionals. Dit is voornamelijk het gevolg van een hogere arbeidsdeelname. Zonder de mogelijkheid van het zp-schap zou een deel van deze productie niet meer plaatsvinden of naar het buitenland verplaatsen. Daarnaast heeft dit positieve saldo van 4,4 miljard euro per jaar ook te maken met een hogere gemiddelde productiviteit (+10 procent) ten opzichte van een situatie waarin zij in een andere contractvorm werkzaam zouden zijn. Tot slot profiteren overheid en samenleving van een hogere winst- en inkomstenbelasting, in vergelijking met  een situatie zonder zp-schap. Er wordt namelijk meer gewerkt, geproduceerd en verdiend - zowel door zelfstandig professionals als door opdrachtgevers.

Oproep aan politiek
Met deze gegevens draagt HeadFirst Group bij aan het politieke debat over de arbeidsmarkt, waar op handen zijnde regelgeving het zzp-schap sterk kan beperken. Van Happen: “Wij roepen de politiek op aandacht te hebben voor de grote meerwaarde van zelfstandig professionals én te luisteren naar de behoeften van opdrachtgevers. Zij waarderen juist de flexibiliteit en de mogelijkheden van gespecialiseerde professionals. Dit rapport laat zien dat er per saldo een maatschappelijke meerwaarde is door de mogelijkheid om als zelfstandig professional te werken. Alhoewel er minder sociale premies worden afgedragen, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door meer belastinginkomsten. Regelgeving voor de basis van de arbeidsmarkt – om bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid te bestrijden – kan wel consequenties hebben voor de rest van de markt en dit kan leiden tot welvaartsverlies. Daarnaast bleek uit ons eerdere rapport over de gehele zzp-populatie dat het aantal gedwongen zelfstandigen minimaal is, in tegenstelling tot wat veel beleidsmakers denken. Deze groep werkenden kiest juist bewust voor deze contractvorm vanwege de mate van professionele autonomie en flexibiliteit die het biedt. Maatwerk in wetgeving is daarom essentieel om bescherming van kwetsbare werkenden én het faciliteren van het ondernemerschap hand in hand te laten gaan.”

Feiten en cijfers over zzp’ers
In het rapport staan nog tal van andere interessante inzichten over hoogopgeleide zzp’ers. Een overzicht:

 • Naar schatting zijn nu ruim 110 duizend hoogopgeleide zelfstandige professionals op de Nederlandse arbeidsmarkt actief. Dit komt neer op 10,2 procent van alle zzp’ers en 1,1 procent van alle werkenden.
 • Hoogopgeleide zzp’ers zijn actief voor de overheid (22 procent), de zakelijke dienstverlening (19 procent), de financiële dienstverlening (15 procent) en in de gezondheidszorg en IT-sector (beiden 9 procent).
 • De meeste hoogopgeleide zzp’ers zijn jaarlijks werkzaam voor een beperkt aantal veelal grotere opdrachtgevers. De meeste werken voor één opdrachtgever (38 procent) of voor twee tot vijf opdrachtgevers (45 procent). Slechts een klein deel is werkzaam voor vijf tot tien opdrachtgevers (10 procent). Het deel dat voor een beperkt aantal opdrachtgevers werkt, doet dit vaak bij (zeer) grote bedrijven.
 • De helft van de hoogopgeleide zzp’ers is tussen de 35 en 55 jaar oud. Daarnaast is het aandeel 55-plussers (33 procent) bijna twee keer zo groot als het aandeel dat jonger is dan 35 jaar (17 procent).
 • Bijna een derde van de hoogopgeleide zzp’ers is langer dan tien jaar en 13 procent zelfs langer dan twintig jaar actief in deze werkvorm.
 • Drie op de vijf hoogopgeleide zzp’ers werken voltijds; 32 procent is tussen 20 en 35 uur per week werkzaam en 7 procent werkt minder dan 20 uur per week.
 • Hoogopgeleide zzp’ers zouden in een nulalternatief - als het niet langer mogelijk zou zijn om als zzp’er werkzaam te zijn - in negen van de tien gevallen in een andere arbeidsvorm werken. Bijna een derde zou terugkeren naar een vast dienstverband, terwijl 20 procent als gedetacheerde actief zou zijn. Naar verwachting zou daarnaast 12 procent in een regulier tijdelijk contract werkzaam zijn, terwijl 10 procent inactief, werkzaam in het buitenland of met (vervroegd) pensioen zou zijn.

HeadFirst Group versterkt haar internationaliseringsstrategie met MSP-frontman Arco Elsman

Arco Elsman is door HR tech dienstverlener HeadFirst Group aangesteld als managing director MSP services. Daarmee krijgt hij de eindverantwoordelijkheid voor het succes van Staffing Management Services en ProUnity, de twee internationale Managed Service Providers van HeadFirst Group. “De MSP-markt is rijp voor innovatie en internationale expansie, en met Arco zijn we uitstekend gepositioneerd om onze dienstverlening in momenteel 15 landen verder te versterken en onze grenzen te verleggen”, aldus Marion van Happen, CEO HeadFirst Group.

MSP-dienstverlening staat wereldwijd bekend als een vooruitstrevende en efficiënte strategie waarbij organisaties hun inhuurprocessen uitbesteden naar externe experts, de MSP’s. Elsman brengt ruim twintig jaar aan kennis en ervaring in de branche van outsourced HR services mee, waaronder MSP en Recruitment Process Outsourcing (RPO). Zijn indrukwekkende loopbaan omvat leiderschapsrollen bij vooraanstaande organisaties zoals Yacht, waar hij de positie van operationeel directeur bekleedde, Twago, als managing director van de freelancemarktplaats en talentpool, en droeg hij tot eind 2023 Europese verantwoordelijkheid bij Randstad RiseSmart.

Met die frisse blik is hij nu duidelijk klaar voor zijn nieuwe uitdaging: “Ik was op zoek naar een organisatie waar klantgerichtheid, innovatief ondernemerschap en exponentiele groei centraal staan. Dit heb ik bij HeadFirst Group gevonden. Ik kijk ernaar uit mijn ervaring in de human capital markt in te zetten om – samen met het enthousiaste team - de volgende groeistap te zetten.”

Van Happen voegt toe: “Arco past perfect op deze positie om zijn empathie en klantgerichtheid, maar ook om zijn scherpzinnige talentmanagement en bewezen succes in internationalisering en het opschalen van HR techbedrijven. De eerste focus ligt op het succesvol bedienen van onze bestaande klanten, het toevoegen van grote opdrachtgevers aan ons portfolio en het organiseren van consultancy services. Vanuit deze basis zetten we onze ambitieuze internationaliseringsstrategie door.”

Wereldwijde speler
HeadFirst Group bevestigde onlangs de overeenstemming met Impellam Group over de overname van Impellam. Ze hebben de intentie hun krachten te bundelen tot een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van MSP- en talentmanagement. De combinatie, met meer dan € 7 miljard aan omzet (managed spend, in 2022), zal versnelde groeimogelijkheden mogelijk maken in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en APAC. De benoeming van Elsman als managing director MSP services sluit aan bij deze strategie.


Het belang van een persoonlijke aanpak in een veranderende arbeidsmarkt

Het belang van een persoonlijke aanpak in een veranderende arbeidsmarkt

Leverancier Doxa is gespecialiseerd in de werving, selectie en detachering van professionals in HR en marketing & communicatie. Nick van der Holst, Consultant HR, vertelt over de persoonlijke touch die zij nastreven en hoe zij HeadFirst Group in deze werkwijze gevonden hebben.

Als onderdeel van de Actos Groep, waarin elke entiteit zijn eigen specialisatie heeft op het gebied van recruitment, is Doxa naar eigen zeggen de “persoonlijke, eigenzinnige en sportieve intermediair op de arbeidsmarkt”. In samenwerking met HeadFirst Group is Doxa niet ‘slechts’ een leverancier, het is een partner als het gaat om arbeidsbemiddeling. Persoonlijke benadering is één van de kernwaarden. “We zijn een compact team van vier personen, met een gespecialiseerde dienstverlening. Hierdoor kennen we onze opdrachtgevers echt goed”, legt Nick uit, die  verantwoordelijk is voor de HR opdrachten.

Persoonlijk contact

Doxa gelooft niet in one size fits all bemiddeling. “We werken op onze eigen manier en hebben direct contact met de opdrachtgever. Wanneer HeadFirst Group een kandidaat of opdrachtgever aandraagt, bellen we altijd even zodat we precies weten waar we aan toe zijn. Wederzijds vertrouwen en snel schakelen zijn hierin de uitgangspunten. Zo zoeken wij ook altijd het partnerschap op en willen we samen relaties opbouwen. Korte lijntjes met de opdrachtgever blijken het meest effectief,” geeft Nick aan.

Druk op de arbeidsmarkt

In een krappe arbeidsmarkt ervaren veel organisaties druk bij het wervingsproces. Nick vervolgt: “De arbeidsmarkt vraagt om verandering. We merken dat organisaties daarom openstaan voor een nieuwe aanpak. Onze intakegesprekken zijn gericht op het individu. Zelfs als een professional op het eerste gezicht niet volledig lijkt aan te sluiten, kunnen we iemand voorstellen waarvan we geloven dat deze professional de juiste match is. Doxa heeft een no-nonsense mentaliteit en streeft altijd naar de beste match tussen professional en opdrachtgever, waarbij processen ondergeschikt zijn.”

Eerlijk en transparant

“Zowel tegenover opdrachtgevers als professionals zijn we altijd open en eerlijk. Mensen weten waar ze aan toe zijn bij ons. We regelen wat nodig is, linksom of rechtsom, en denken daarbij buiten de kaders. Onze professionals staan hoog in het vaandel, waar de opdrachtgever uiteindelijk ook belang bij heeft. Zo hebben wij bijvoorbeeld een sterk antidiscriminatiebeleid. Dat houdt in dat we een professional nooit op basis van het cv voorstellen. We geven geen achtergrondinformatie, zoals pasfoto en locatie, want dat irrelevant is voor het profiel,” benadrukt Nick.

En dat is Doxa: niet traditioneel, maar eigenzinnig. Een persoonlijke benadering die niet eindigt bij bemiddeling, maar doorgaat met ontwikkeling. En vanuit die mindset verbinden zij de juiste professionals met onze opdrachtgevers.


HeadFirst Group bevestigt overnamebod op Impellam Group en creëert wereldleider in workforce solutions voor STEM-talent

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN, NAAR OF VANUIT ENIGE RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WET- OF REGELGEVING VAN EEN DERGELIJKE RECHTSGEBIED ZOU VORMEN.

HeadFirst Group ('HeadFirst') en Impellam Group ('Impellam') kondigen aan dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname van Impellam door HeadFirst. Ze bundelen hun krachten tot een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van MSP- en talentmanagement. De combinatie, met meer dan € 7 miljard aan omzet (managed spend, in 2022), zal versnelde groeimogelijkheden mogelijk maken in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en APAC.

Voor HeadFirst is Impellam een aantrekkelijke kans om te investeren in een van de marktleidende Managed Services Providers in de wereld en een toonaangevende groep van bedrijven gespecialiseerd in recruitment voor STEM (data, life-sciences, tech & engineering) professionals. Er is een duidelijke strategische rationale voor de combinatie van HeadFirst en Impellam die naar verwachting de volgende voordelen gaat opleveren

 • door een zeer complementaire geografische dekking, met beperkte tot geen overlap, ontstaat een grotere groep met een sterke aanwezigheid op het Europese vasteland, in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en APAC, waarvan opdrachtgevers met een grotere, wereldwijde, geografische spreiding kunnen profiteren;
 • complementaire vaardigheden en expertise creëren aanzienlijke mogelijkheden voor onze klanten en voor cross-selling van onze services;
 • de sterke technologie, data en digitale platforms van HeadFirst Group bieden de kans de operationele en bedrijfsprestaties binnen de grotere groep verder te verbeteren;
 • een sterk gecombineerd managementteam kan de langetermijnstrategie van een grotere groep blijven waarmaken;
 • meer carrièremogelijkheden voor collega's binnen de grotere groep.

Julia Robertson, CEO bij Impellam Group, vertelt: "We kijken ernaar uit om onze krachten te bundelen met HeadFirst om een groter, meer digitaal en divers dienstenaanbod te creëren met een groter geografisch bereik. De gecombineerde kracht van marktleidende merken, culturen en mensen - in balans met technologie van de uitgebreide groep - stelt ons in staat onze klanten nog beter te ondersteunen bij hun uitdagingen op het gebied van workforce management in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika en APAC. Tegelijkertijd biedt het meer carrièremogelijkheden voor collega's."

Han Kolff, Chairman of the board bij HeadFirst Group, licht toe: "Deze fusie zal baanbrekend zijn, voortbouwend op de complementaire sterke punten van Impellam en HeadFirst. Samen worden we een wereldleider in mission-critical talent, waardoor we onze opdrachtgevers, leveranciers en professionals op een ongeëvenaarde manier van dienst kunnen zijn. We hebben een enerverende reis voor de boeg met volop kansen voor onze teams, waarbij we de HR-technologie verder uitdiepen en het geografische bereik verder en sneller vergroten."

Toekomstig management van de groep
HeadFirst Group beoogt het belangrijkste uitvoerend management van Impellam Group, namelijk Julia Robertson (huidige Chief Executive Officer van Impellam Group) en Tim Briant (huidige Chief Financial Officer van Impellam Group) een plek te geven in de raad van bestuur als respectievelijk Group CEO en CFO. Zij zullen samenwerken met de bestuursleden Marion van Happen, die ook doorgaat als CEO van HeadFirst Group, en Han Kolff, die non-executive Chairman zal zijn, en de non-executive bestuursleden Koen Bekkering en Boyd Sleeman, om het toekomstige succes en de groei van de nieuwe groep te bewerkstelligen.

Er zijn voor nu geen wijzigingen in de dagelijkse business van Impellam Group en HeadFirst Group. Impellam en HeadFirst blijven hun diensten aan opdrachtgevers, leveranciers en professionals onveranderd leveren. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 worden afgerond.

Een aankondiging met alle details over de voorwaarden van de transactie is volledig te lezen op de website headfirst.group/takeover

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR tech dienstverlener en het grootste platform voor professionals in de Benelux, actief in vijftien Europese landen. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen, zoals Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken meer dan 25 duizend professionals bij ruim vijfhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan twee miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de MSP (incl. intermediaire dienstverlening) labels HeadFirst, Between en Staffing Management Services, RPO- en recruitment specialist Sterksen, IT talent sourcer StarApple en het Belgische HR-techbedrijf ProUnity.

Over Impellam Group
Impellam Group is de holding maatschappij van een groep diverse, geïntegreerde arbeidsmarktdienstverleners in STEM-talent (data, life-sciences, tech & engineering), die wereldwijd workforce solutions, talent management en werving en selectie van professionals aanbieden in verschillende industriële sectoren en belangrijke eindmarkten. De twee belangrijkste operationele divisies van Impellam Group leveren de volgende diensten: 1) Global Managed Services ("GMS"): volledige workforce solutions door het multidisciplinair managen van het totale talentproces en 2) STEM: MSP-, RPO-, contracting, vaste arbeid en SOW workforce solutions gericht op IT- en digitale specialisten, data-experts, wetenschappers, clinici en ingenieurs. De divisies van Impellam Group opereren onder verschillende merknamen, waaronder Guidant Global en Comensura (GMS), evenals Carbon60, SRG, Lorien en Bartech (STEM).

Op 3 maart 2023 voltooide Impellam de verkoop van twee eerdere operationele divisies - Regional Specialist Staffing en Healthcare - waardoor Impellam Group zich nu kan richten op de belangrijkste GMS- en STEM-divisies, waar de Raad van Bestuur van Impellam een hoger rendement verwacht uit aantrekkelijke groeimarkten, een aanzienlijk verbeterde zichtbaarheid van de omzet en verbeterde conversies

Noot voor de redactie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact op met Bart van der Geest, woordvoerder bij HeadFirst Group, te bereiken op +31 (0)6 – 15 89 95 74 of bart.vandergeest@headfirst.nl. Of Kirsty Tranter, global head of communications bij Impellam Group, op kirstytranter@impellam.com.

Aanvullende informatie
Deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als - en maakt geen deel uit van - een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van of inschrijven op effecten, noch van een verzoek tot het uitbrengen van een stem of het verlenen van goedkeuring in enige jurisdictie ingevolge de hierboven beschreven acquisitie of anderszins. Deze aankondiging vormt geen prospectus of een document dat gelijkwaardig is aan een prospectus.

Exemplaren van deze aankondiging en alle formele documentatie met betrekking tot de acquisitie worden niet, en mogen ook niet, direct of indirect worden verstuurd of anderszins worden doorgezonden, verspreid of verzonden in of naar of vanuit enig rechtsgebied waar dit een schending van de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied zou inhouden en personen die dergelijke documenten ontvangen (met inbegrip van bewaarnemers, nominees en trustees) mogen deze documenten niet versturen of anderszins doorsturen, verspreiden of verzenden in of naar of vanuit een dergelijk rechtsgebied.


Kunnen PVV, VVD en NSC elkaar de hand schudden in toekomstige arbeidsmarkt onderhandelingen?

Kunnen PVV, VVD en NSC elkaar de hand schudden in toekomstige arbeidsmarkt onderhandelingen?

Het is overduidelijk welke partijen zich als winnaar mogen bekronen en welke partijen ‘bescheidenheid past’ na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingen hebben gezorgd voor een stevige verschuiving in het politieke landschap. Als we een blik werpen op PVV, VVD en NSC, wat vinden deze partijen dan eigenlijk van de arbeidsmarkt? Dat zocht ZiPconomy uit.

NSC is redelijk uitgesproken en vindt dat het rapport van de Commissie Borstlap leidend moet zijn bij toekomstige hervormingen van de arbeidsmarkt. Zo wil NSC dat het ontslagrecht hervormd wordt en dat de loondoorbetaling bij ziekte voor het MKB wordt verkort naar één jaar. De VVD zal daar zeker in meegaan, maar de PVV is net als SP en GroenLinks/PvdA daar juist geen voorstander van. Ook wil NSC dat uitzendwerk beperkt wordt tot 26 weken, terwijl de VVD en PVV juist tegen deze limiet stemden. Wie doet er water bij de wijn?’

Toekomst van het zzp-dossier

Als we kijken naar de plannen ten aanzien van het zzp-dossier, dan zien we direct een duidelijke overlap: alle drie de partijen zijn geen fan van het conceptwetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Wat willen zij dan wel?

De PVV is niet echt uitgesproken over het zzp-dossier met hun statement ‘zzp’ers dienen geen onnodige extra regels of verplichtingen te hebben’. VVD heeft het standpunt dat de beoordeling van de individuele zelfstandig ondernemer centraal moet staan, bijvoorbeeld door ondernemerscriteria bij wet vast te leggen. NSC vindt niet dat de persoon, maar de opdracht beoordeeld moet worden. Duurt deze te lang, voor veel uren in de week of is het laag betaald, dan zou die opdracht niet door een zzp’er gedaan moeten worden.

Het migratiebeleid als discussiepunt

Ook arbeidsmigratie is een heet hangijzer in politiek Den Haag. De drie partijen lijken het eens met elkaar dat er ‘een rem op migratie’ zou moeten komen. Maar hoe en voor welke doelgroepen precies, daar zien we nog wel wat verschillen.

PVV wil tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten binnen de EU invoeren, iets wat nu alleen geldt voor arbeidsmigranten van buiten de EU, en beperking van studiemigratie. Ook NSC wil een forse beperking van het aantal arbeids- en kennismigranten, maar wil eerst ‘onderzoeken’ hoe daar meer grip op te krijgen is. De instroom van expats wil de NSC verminderen, onder andere door hun fiscale voordelen te verminderen.

VVD is stevig van toon als het gaat om asiel, maar minder uitgesproken als het gaat om arbeidsmigratie van binnen de EU, aangezien arbeidsmigranten op een krappe arbeidsmarkt cruciaal zijn voor het draaiende houden van een aantal economische sectoren. Wel vindt ze dat de eisen voor de arbeidsmigrant van buiten de EU moeten worden aangescherpt en is voor stimulering en versnelling van terugkeer.

Hoe nu verder?

Het is wat hypothetisch en kijken in een glazen bol, maar mochten VVD en NSC uiteindelijk aanschuiven bij Geert Wilders aan de formatietafel, dan lijken de verschillen met betrekking tot de arbeidsmarkt overbrugbaar. Onderwerpen als ‘de democratische rechtsstaat’ en ‘militaire steun aan Oekraïne’ zullen hoger op de agenda staan. In een land van minderheden, coalities smeden en compromissen sluiten, zal je vroeg of laat toch echt over je eigen schaduw heen moeten stappen.

Meer weten over de verkiezingsuitslag en invloed op de arbeidsmarkt? Hier vind je de betreffende ZiPtalk aflevering van ZiPconomy.


1 op de 4 ICT’ers wisselde in 2023 van baan of werkgever

ICT-zzp’ers willen steeds minder graag benaderd worden door recruiters

Eén op de vier ICT’ers in loondienst is in de afgelopen 12 maanden van baan en/of werkgever gewisseld. Dit terwijl de ICT’er van huis uit vooral een latente baanzoeker is, oftewel: men staat wel open voor een andere baan, maar zoekt en solliciteert niet zelf actief. Waar de mobiliteit van ICT’ers de afgelopen jaren stabiel was, is dit het afgelopen jaar sterk toegenomen en is de loyaliteit aan de eigen manager en/of werkgever afgenomen. Dit zijn enkele van de tientallen opvallende resultaten uit grootschalig onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt voor ICT’ers door Intelligence Group en HeadFirst Group.

Groei ICT’ers vooral door zzp’ers
Het huidige aantal van bijna 600.000 ICT’ers in Nederland zal tot 2030 doorgroeien naar bijna 900.000 personen en 8,5 procent uitmaken van de beroepsbevolking. De vraag naar – en de schaarste aan - ICT’ers blijft zeer groot. In 2023 komt de opvallend kleine groei in het aanbod van ICT’ers vooral door de toename van het aantal zelfstandig professionals. Deze is van 76 duizend naar 84 duizend gegroeid. De groep zelfstandige ICT’ers blijft groeien en neemt steeds meer regie op de arbeidsmarkt door te zorgen dat zij uit hun eigen netwerk hun opdrachten krijgen. Op het moment dat hun huidige opdracht afloopt, staat de volgende opdracht uit het netwerk al klaar.

Opvallend is dat er een groeiende groep zzp'ers is binnen de ICT-sector die nooit benaderd wordt voor opdrachten. Inmiddels is dit percentage toegenomen tot 27,3 procent van het geheel. Een toename van maar liefst 550 procent in 3,5 jaar. “Veelal kiest de zelfstandige ICT’er er bewust voor om onbereikbaar te worden voor recruiters, omdat zij zoveel gespamd worden”, aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group. “ICT’ers zijn vaak de kanarie in de kolenmijn als het gaat om gedragsveranderingen aan de kandidatenkant van de arbeidsmarkt. Onbereikbaarheid van talent is een breder te verwachten ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de komende jaren.”

Focus op externe mobiliteit
In het derde kwartaal van 2023 is 24,6 procent van de ICT’ers in loondienst in de 12 maanden ervoor van baan gewisseld (9,6 procent binnen de eigen organisatie en 15 procent naar een nieuwe organisatie). Deze cijfers zijn toegenomen, ondanks dat ICT’ers vooral latente baanzoekers zijn. Hun arbeidsmarktactiviteit was het laatste kwartaal 6,7 procent , wat 70 procent lager is dan het gemiddelde over de hele Nederlandse beroepsbevolking. "ICT’ers zijn dus latente baanzoekers en steeds vaker onbereikbaar voor recruiters, maar ze bewegen momenteel wel opvallend vaker op de arbeidsmarkt. Hoe ga je daar als werkgever en opdrachtgever mee om?”, stelt Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group, zichzelf de vraag. “Dat begint met goede employer branding. Bouw daarnaast aan een community van potentieel interessante werknemers en zzp’ers, ga actief verhalen vertellen, zodat ICT’ers overtuigd raken van jouw missie en visie en ze gevoel krijgen bij hoe het is om voor jouw organisatie te werken. Alleen zo verleid je ze uit zichzelf de stap naar jou toe maken of op enig moment wel ontvankelijk te zijn voor toenadering door een recruiter."


HeadFirst Group doneert €70.000 aan TechMeUp voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

HeadFirst Group doneert €70.000 aan TechMeUp voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

HeadFirst Group zet zich in voor een betere wereld, die verder gaat dan alleen de arbeidsmarkt. We zetten ons in voor het verbeteren van het milieu, de natuur en het leven van mensen over de hele wereld. Een wereld waarin gelijke kansen en toegang tot mogelijkheden voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Als onderdeel hiervan hebben we – met trots – de ‘HFG Foundation’ opgericht, onder leiding van collega Thomas ten Veldhuijs.

Gelijke kansen voor iedereen

Deze Foundation bundelt onze sociale initiatieven, die onder andere gericht zijn op het helpen van mensen in hun carrière en in het leven. We geloven in gelijke kansen voor iedereen en zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een rechtvaardigere toekomst. Dit doen we door initiatieven te ondersteunen die voortkomen uit onze intrinsieke motivatie en actieve betrokkenheid.

Donatie TechMeUp

Elk jaar reserveren we budget om te doneren aan doelen en initiatieven die hierbij passen. Onlangs hebben we een donatie van maar liefst €70.000 gedaan aan Stichting TechMeUp. Deze donatie is bedoeld om onderwijs in technologie te financieren voor studenten met een achterstand tot de arbeidsmarkt en hen te begeleiden naar een baan. Het doel van dit prachtige project is om tien studenten gedurende 2023 te ondersteunen. Eenmaal succesvol geplaatst in een baan, zullen zij de rentevrije lening in termijnen terugbetalen, waardoor toekomstige studenten eveneens de kans krijgen om een technologische opleiding te volgen.

Deze donatie is een teken van onze toewijding om de kloof tussen sociale en culturele verschillen te verkleinen. Door middel van educatie en kansen voor degenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dragen we actief bij aan het egaliseren van deze verschillen.

Meer weten over TechMeUp? Klik hier voor meer informatie.


Recommended acquisition

NIELSNIELSNIELSRECOMMENDED ACQUISITION

OF

...

BY

...

to be effected by means of a Scheme of Arrangement under Part 26 of the Companies Act 2006

 

Date Title Download / link
13-12-2023    - Rule 2.7 announcement [PDF]
13-12-2023 [aaaaaa] [PDF]
13-12-2023 [bbbbbb] [PDF]

-more to follow below this


HeadFirst Group komt met reactie op zzp-wetsvoorstel

Van 6 oktober tot en met 10 november kon er gereageerd worden op het conceptwetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. In totaal zijn er via een internetconsultatie 1.111 openbare reacties op dit voorstel binnengekomen. Veel zzp’ers hebben gereageerd op de plannen van demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), maar ook zelfstandigenorganisaties, brancheverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een reactie ingediend.

Als marktleidende organisatie vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het politiek-maatschappelijke debat over de arbeidsmarkt en het zzp-dossier. In onze reactie zijn we kritisch op de huidige plannen. We zijn daarbij van mening dat de plannen zoals die voorgesteld worden niet voor de duidelijkheid gaan zorgen waar opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers naar op zoek zijn.

Daarnaast komen de volgende standpunten terug in onze reactie:

 • Het inbeddingscriterium gaat niet voor de gewenste duidelijkheid zorgen en moet daarom niet worden opgenomen in wetgeving.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de diversiteit van de zzp-populatie in Nederland. Wij roepen daarom op tot meer ruimte voor sectorale afspraken.
 • Er moet bij de beoordeling van de arbeidsrelatie meer balans komen tussen het werknemerschap en ondernemerschap. Geef de ondernemerscriteria om die reden meer aandacht.
 • In het huidige voorstel ontbreekt het overgangsrecht. Wij vragen om meer rust en zekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers door een overgangsregeling in te stellen.
 • We zijn positief over het rechtsvermoeden van werknemerschap onder het tarief van €32,24 per uur. Dit zal de positie van werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt verbeteren.

Benieuwd naar onze volledige inbreng? Bekijk hier onze reactie.


Tweede editie ArbeidsmarktPoort een feit

Tweede editie ArbeidsmarktPoort een feit

Na een succesvolle openingseditie in april, vond dinsdag 24 oktober de tweede editie van de ArbeidsmarktPoort plaats. Op initiatief van de Bovib, de VvDN en ONL voor Ondernemers kwamen diverse sprekers samen, om met elkaar en de aanwezigen in de zaal in gesprek te gaan.

De ArbeidsmarktPoort biedt ruimte om met experts en belanghebbenden van gedachten te wisselen en kennis en ideeën met elkaar te delen over arbeidsmarktvraagstukken. Tijdens deze tweede editie stond de hervorming van de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen politiek en polder centraal. Een thema dat momenteel een hoop stof doet opwaaien, zeker wanneer het gaat over de positie van zzp’ers.

Kim Putters, voorzitter van de SER, trapte de drukbezochte bijeenkomst af. Volgens Putters vraagt de (structurele) krapte op de arbeidsmarkt dringend om antwoorden die op dit moment ontbreken. Met name het arbeidsmarktbeleid voor de lange termijn is een vraagstuk welke in de verkiezingen naar voren zou moeten komen. Dit riep aardig wat discussie op in de zaal.

Marion van Happen, CEO van HeadFirst Group, benoemt halverwege de discussie de olifant in de kamer: het conceptvoorstel Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) dat nu ter consultatie ligt. Een wetsvoorstel waarop veel kritiek is. De inhoud van het huidige conceptwetsvoorstel zou namelijk de positie van veel zzp’ers in de weg kunnen gaan zitten. Stan Kaatee, Directeur-Generaal Werk op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt dat er serieus wordt gekeken naar alle kritische reacties op het voorstel.

Contractvormneutrale zekerheid, bijvoorbeeld een sociaal stelsel voor alle werkenden om hen te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, zou een einde kunnen maken aan de discussie over wet- en regelgeving voor flexkrachten, waaronder zzp’ers. De problemen van kwetsbare zzp’ers aan de basis van de arbeidsmarkt, die de politiek met generieke maatregelen wil aanpakken, kun je daarmee ondervangen. Daarentegen zal zo’n enorme stelselwijziging minstens vijf tot tien jaar duren. Eerst moeten we een duidelijke langetermijnvisie hebben. Op dit moment ontbreekt die visie in politiek Den Haag. Een discussiepunt waarover het laatste woord nog lang niet is gesproken.

HeadFirst Group ondersteunt het initiatief van deze ArbeidsmarktPoort en is groot voorstander van een constructief, fundamenteel en feitelijk debat over vraagstukken en uitdagingen ten aanzien van de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij zullen ons steentje blijven bijdragen aan bijeenkomsten en debatsessies, en kijken alweer uit naar de volgende editie.

Heb je vragen over de ArbeidsmarktPoort en onze positie in het arbeidsmarktdossier? Dan kun je contact opnemen met Sem Overduin, Public Affairs Officer bij HeadFirst Group. Hij is te bereiken via Sem.Overduin@headfirst.nl.