Organisaties hebben zich lang de luxe kunnen veroorloven het tekort aan vaste krachten op te vullen met tijdelijke, externe professionals. Die tijd is voorbij: ook op de flexibele arbeidsmarkt heerst op alle fronten schaarste. Uurtarieven stijgen hard: met gemiddeld 7%. Deze schaarste dwingt organisaties op een integrale manier te kijken naar de gehele arbeidspopulatie. Het werven, binden, motiveren en ontwikkelen van het juiste talent staat voorop. De contractvorm wordt minder en minder relevant. Zo zou 2022 best eens het jaar kunnen worden waarin Total Talent Acquisition (TTA) daadwerkelijk van de grond komt. Expert Alexander Crépin deelde op ZiPconomy zijn visie.

Start met een proeftuin

Een van de belangrijkste uitdagingen om met Total Talent Acquisition (TTA) aan de slag te kunnen, is het inrichten van één TTA-proces. Hoe zorg je ervoor dat alle openstaande posities in een ‘one-stop-shop’-wijze opgepakt worden en dat de inhuur- en het aannameprocessen geüniformeerd zijn? De stap vanuit de as-is situatie hiernaartoe is echter enorm. Het advies: begin klein, start een proeftuin. Dit kan aan de hand van slechts twee stappen:

  1. Begin met alle aanvragen op één centrale plek in behandeling te nemen. Dit zou je de TTA Desk kunnen noemen of het Instroom Service Punt (ISP).
  2. Ga vervolgens, in lijn met het Agile gedachtegoed, lerend met elkaar, multidisciplinair aan de slag. Dat biedt de mogelijkheid om pragmatisch resultaatgericht te werken en zo kan de expertise van alle stakeholders stap voor stap benut worden om de beoogde TTA-winst te behalen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst binnen een bepaalde afdeling en/of met een bepaald type rollen aan de slag te gaan. Kijk met elkaar hoe de twee instroomsporen ingericht kunnen worden om de positie klantgericht, efficiënt en effectief in te vullen.

Op de hier geschetste manier kunnen bestaande ‘best practices’ van recruitment en externe inhuur veel makkelijker samengebracht worden. Ook kan zonder een al te groot risico worden ervaren op welke wijze TTA het beste ingevuld kan worden om de instroom van talent te optimaliseren. Het voorkomt ook dat er direct in systemen en tools geïnvesteerd moeten worden, bijvoorbeeld voor integraties of de overstap naar een nieuwe oplossing die TTA beter ondersteunt. Dat zijn trajecten waar beter pas mee gestart kan worden als er een goed beeld is van de operationele implicaties van TTA.

Het gehele artikel van Alexander Crépin zijn hand kun je teruglezen op ZiPconomy