Diversiteit en inclusie (D&I) zien wij als een absolute meerwaarde voor onze organisatie. We zijn dan ook heel blij dat wij gisteren, tijdens de Week van de Ondernemer, het Charter Diversiteit konden ondertekenen. Dit deden wij tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf en T-Mobile in Den Haag. Met deze Charter zeggen wij toe strategische middelen in te zetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

Het initiatief voor het ondertekenen van de Charter kwam vanuit de D&I Taskforce. Deze groep is opgezet door collega’s die D&I heel belangrijk vinden en zich hiervoor hardmaken. Als organisatie steunen wij dit initiatief en zijn dan ook trots op het feit dat wij één van de 24 werkgevers waren die deelnamen aan de ondertekenceremonie. Binnen zes maanden na ondertekening dienen wij een Plan van Aanpak in, waarin wij onze D&I-beleid omschrijven en doelen hieraan koppelen. Daarnaast zullen wij jaarlijks rapporteren over onze voortgang.

Marion van Happen, CEO HeadFirst Group, over Diversiteit & Inclusie

“Wij zijn een lerende organisatie op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Het gaat over leren en samen evolueren, zodat we een toekomst kunnen bouwen waar werkplekken meer divers en gelijkwaardig zijn. De getallen zijn niet ons doel, maar de effectiviteit. Als HR-techdienstverlener zien we voor onze organisatie een rol weggelegd om een eerlijke arbeidsmarkt te creëren.”