Op woensdag 19 april stond de eerste editie van de ArbeidsmarktPoort op de planning in Nieuwspoort. De ArbeidsmarktPoort is een initiatief van de Bovib (branchevereniging voor intermediairs en brokers), de VvDN (branchevereniging voor detacheerders) en ONL voor Ondernemers. De ArbeidsmarktPoort is een discussie- en ontmoetingsplatform waar politici, journalisten, ambtenaren, brancheverenigingen, marktpartijen en andere belanghebbenden met elkaar van gedachten wisselen. HeadFirst Group heeft als lid van de Bovib en samenwerkingspartner van ONL voor Ondernemers een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze ArbeidsmarktPoort. Wij juichen discussie en debat over vraagstukken en thema’s met betrekking tot de arbeidsmarkt toe en vinden het belangrijk dat het publiek-maatschappelijke debat naar een hoger niveau wordt getild.

De eerste ArbeidsmarktPoort stond in het teken van het rapport van de Commissie Borstlap en de Kamerbrief van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van maandag 3 april. In deze brief komt de minister met stevige plannen om flexibele arbeid terug te dringen. Het rapport van de Commissie Borstlap kwam in januari 2020 met een aantal adviezen en voorstellen om de arbeidsmarkt grondig te hervormen en zo toekomstbestendig te maken.

Hans Borstlap, oud-topambtenaar en oud-voorzitter van de commissie, opende de eerste editie van de ArbeidsmarktPoort. Borstlap liet zijn licht schijnen op de plannen van minister Van Gennip, de razendsnelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de eerdere adviezen van zijn commissie. Borstlap is positief over de richting die Van Gennip op wil gaan, maar uitte ook stevige kritiek op de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Crisisregeling Personeelsbehoud. Daarnaast mist hij ambitieuze en duidelijke plannen omtrent de ontwikkeling van een individuele leerrekening.

Na de speech van Hans Borstlap volgde er een panel met Hilde Palland (Tweede Kamerlid voor het CDA), Ruben Houweling (Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit en Kroonlid van de SER) en Hans zelf. Het panel stond onder leiding van Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van ZiPconomy. Er volgde een interessant en inhoudelijk panel waar diverse onderwerpen zijn besproken, zoals de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de groei van het aantal zzp’ers en een sociaal basisstelsel voor alle werkenden, los van de contractvorm. Interessante onderwerpen waar het laatste woord nog niet over gesproken is.

HeadFirst Group ondersteunt het initiatief van deze ArbeidsmarktPoort en is groot voorstander van een constructief, fundamenteel en feitelijk debat over vraagstukken en uitdagingen ten aanzien van de Nederlandse arbeidsmarkt. In de toekomst zullen wij dan ook zeker ons steentje bijdragen aan bijeenkomsten en debatsessies. Op dinsdag 24 oktober staat de tweede editie van de ArbeidsmarktPoort gepland. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zal dan aanwezig zijn en de opening verzorgen. Meer informatie volgt.

Heeft u vragen over de ArbeidsmarktPoort en onze positie in het arbeidsmarktdossier, dan kunt u contact opnemen met Sem Overduin, Public Affairs Officer bij HeadFirst Group. Hij is te bereiken via Sem.Overduin@headfirst.nl