Vast wordt steeds mobieler en flex steeds duurzamer

In deze Talent Monitor hebben we een verdieping gemaakt op de duur van banen en opdrachten van werkenden. Daarbij zijn we nadrukkelijk op zoek gegaan naar de overlap en samenhang tussen vast en flex bij de instroom en de arbeidsmarktactiviteit en zoomen we in op retentie en behoud.

Download rapport

Behoud van personeel is het nieuwe werven

De arbeidsmarktactiviteit – waarbij zelf actief op zoek gegaan wordt naar een baan/opdracht – is voor zowel vast als flex personeel historisch laag. Daartegenover staat een recordhoogte aan externe mobiliteit, wat voor werknemers in loondienst betekent dat zij bijna twee keer zo snel van werkgever veranderen als in 2015. Dit is bijna twee keer zo groot als de interne mobiliteit. Werkgevers zetten nauwelijks in op interne carrières en doorgroeimogelijkheden, maar concentreren zich vooral concentreren op de werving op de externe arbeidsmarkt. Dit is een belangrijke aanjager van kosten en het verlies aan productiviteit en werkgeluk.

Lees hier het hele persbericht

Belangrijkste bevindingen

  • De arbeidsmarktactiviteit (actief zelf op zoek naar een baan/opdracht) is historisch laag, zowel voor vast als flex, ingegeven door de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor komt meer nadruk te liggen op sourcing en actieve bemiddeling door intermediairs en detacheerders.
  • Daartegenover staat een recordhoogte aan externe mobiliteit, wat voor werknemers in loondienst betekent dat zij bijna twee keer zo snel van werkgever veranderen als in 2015. In begin 2023 ligt de duur van een loondienstverband voor de gehele Nederlandse beroepsbevolking op korter dan vijf jaar, terwijl dat in 2015 nog acht jaar was.
  • Deze is bijna twee keer zo groot als de interne mobiliteit. Wat concreet betekent dat werkgevers nauwelijks inzetten op interne carrières en doorgroeimogelijkheden, maar zich vooral concentreren op de werving op de externe arbeidsmarkt. Dit is een belangrijke aanjager van kosten en het verlies aan productiviteit en werkgeluk.
  • Waar werknemers steeds korter in loondienst zijn, neemt de initiële opdrachtduur van opdrachtnemers – zelfstandig professionals en gedetacheerden – gestaag toe tot gemiddeld 205 dagen. Daarbij neemt ook het percentage opdrachten dat na de eerste opdrachtovereenkomst verlengd wordt weer toe, naar 61% in 2022.
  • Het niet betalen of vragen van een marktconform arbeidsmarkttarief al naar gelang beroepsgroep en ervaringsniveau verlaagt de kans op het verlengen van een opdracht, zowel vanuit de opdrachtgever als opdrachtnemer geredeneerd. Het vergroot ook de noodzaak om meer transparantie en vergroot de roep om onafhankelijk data gedreven tariefinformatie.
  • De kans om verlengd te worden en de duur van de opdracht – naast het tarief – is ook afhankelijk van type functie (inbedding), type project (kopstaart), initiële duur (hoe langer, des te lager de kans op verlening) en de branche (wel/geen aanbesteding).

Partner

Download Talent Monitor

Met het downloaden van de Talent Monitor ga je akkoord dat jouw gegevens worden gedeeld met mede-initiatiefnemer Intelligence Group.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Andere rapporten...