In vrijwel alle beroepsgroepen wordt voor zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders een stijging van het tarief voorspeld. Dit blijkt uit een door arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group ontwikkeld tariefvoorspellingsmodel voor 114 beroepen, dat zij dit jaar in samenwerking met HR-dienstverlener HeadFirst Group voor het eerst presenteert. Han Kolff, CEO van HeadFirst Group, sprak erover met BNR.

Flexibel personeel wordt komend jaar naar verwachting zo’n 7% duurder, met de nodige verschillen binnen de beroepsgroepen. ‘De grootste stijging verwachten we aan de praktische kant van de markt, met een gemiddelde stijging van 10%. Waar grote tekorten zijn aan vaklieden – zoals loodgieters, timmerlieden en assemblagemedewerkers – gaat het uurtarief zelfs met >20% omhoog.’

Vacaturegraad
‘Het is door schaarste, de inflatieontwikkeling en COVID-19 een exorbitant jaar om een voorspellingsmodel te ontwikkelen. Dat zijn hele belangrijke trends’, vertelt Kolff. ‘De vacaturegraad – het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers – is de grootste indicator die bepaald hoe de tarieven ontwikkelen. Als jaar-op-jaar het aantal vacatures toeneemt, dan is dat een teken van schaarste en zie je dat de tarieven daarop afgestemd zijn. Je zult voor gewilde professionals soms dus iets meer moeten betalen.’

Meer vrijheid
Kolff pleit voor meer vrijheid op de arbeidsmarkt. ‘Misschien dat andere wetgeving kan zorgen voor meer ruimte op de flexmarkt. Zzp’ers hebben het niet altijd makkelijk. Aan de onderkant van de markt moeten we mensen goed beschermen, zodat zij niet gedwongen voor een te lage prijs aan de slag gaan. En voor de bovenkant van de markt moet er vrijheid zijn om te ondernemen. De markt wordt afgestompt door de wetgeving, omdat het geen ruimte laat om verder te laten groeien.’

Volgens Kolff is het heel interessant om te kijken welke beroepen welke kant op gaan. ‘Maar de verdeling kan een stuk beter, mensen moeten beter begeleid worden van baan naar baan. Daar moeten we als Nederland op in blijven zetten.’

Over het rapport
Een langgekoesterde wens is in vervulling gegaan: uurtarieven voorspelbaar maken. We doen het in de Talent Monitor ‘Prognose tariefontwikkeling professionals 2022’! De volgende stap naar meer datadriven inhuren en een goede houvast voor zzp’ers en detacheerders op de flexmarkt die willen weten wat ze waard zijn. In het rapport doen we uitspraken over de verwachte tariefstijging/-daling in 114 beroepsgroepen, met daarbinnen extra aandacht voor 51 beroepsgroepen waarin veelal hoogopgeleide professionals actief zijn. Het rapport is gratis te downloaden via onze headfirst.group website.

CEO Han Kolff in gesprek met BNR – audiofragment